பரிசுத்த ஆவியின் வரங்கள் – DGS

225.00

Author : Dr. DGS Dinakaran (Jesus Calls)

Language: தமிழ்

Availability: 29 in stock

சகோதரர் டி.ஜி.எஸ் தினகரன் அவர்கள், பரிசுத்த ஆவியானவரின் வரங்கள் எப்படி ஒருவரின் வாழ்க்கையில் செயல்படும், ஆவியின் கனிகளுக்கும் வரங்களுக்கும் உள்ள இணைப்பு, வரங்களின் கிரியைகள் எப்படி செயல்படும் என்பனவற்றை வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலும், தன் வாழ்க்கையின் அனுபவத்தின் வாயிலாகவும் விளக்கியுள்ள புஸ்தகம்.

Weight 0.456 kg
Dimensions 21.3 × 13.8 × 2.1 cm
Scroll to Top